Kalendarz inwestora
2014-04-21
INFORMACJA
Brak sesji na GPW
2014-04-22
INFORMACJA
AQUAPOZ - Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOGENED - Pierwszy dzień notowań na NC 167.370 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 144.764 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
CSY - Ostatni dzień notowań na NC 3.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
FABRYKAKD - Publikacja raportu za 2013 rok.
LASERMED - Publikacja raportu za 2013 rok.
LCCORP - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN.
MCLOGIC - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2014 roku.
MOSTALWRO - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MWTRADE - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za 2013 rok, wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN.
NEUCA - Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,80 zł na akcję.
PFH - Publikacja raportu za 2013 rok.
Amgen - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AT&T - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BNY - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Comcast - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Lockheed Martin - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
McDonald's - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Travelers - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
United Technologies - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Xerox - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2014-04-23
INFORMACJA
SYNTHOS - Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
ANALIZY - WZA w sprawie nabycia akcji własnych, przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz zmian w składzie RN.
BIOMEDLUB - Publikacja raportu za 2013 rok.
BPC - NWZA w sprawie scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BUDVARCEN - NWZA w sprawie wniesienia aportem przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art.551 k.c. do spółki zależnej, udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej oraz zmian w składzie RN.
COMP - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CSY - Pierwszy dzień notowań na NC 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DIGITAL - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EGB - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GWARANT - NWZA w sprawie wynagrodzenia oraz zmian w składzie członków RN.
IIAAV - Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z jej podziałem polegającym na przeniesieniu części jej majątku na spółkę BUWOG AG.
IMPERA - Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INBOOK - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wyboru członka RN.
IPOSA - Publikacja raportu za 2013 rok.
MABION - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MAGELLAN - WZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii E, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz zmiany statutu.
PTI - WZA w sprawie przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
SKOK - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
TELEMEDPL - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
Apple - Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Boeing - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Citrix Systems - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Dow Chemical - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EMC - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Facebook - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Motorola - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Procter & Gamble - Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Qualcomm - Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Texas Instruments - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Xilinx - Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
2014-04-24
INFORMACJA
ENEA - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PGNIG - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. poprzez przeniesienie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
PKNORLEN - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AFHOL - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
APS - WZA w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości w Białymstoku, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wynagrodzenia i powołania członków RN.
AQUABB - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ASSECOSEE - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
BUDIMEX - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członka RN.
CALATRAVA - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
CIECH - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członków RN.
CNT - Publikacja raportu za 2013 rok.
COLIAN - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
DOMDEV - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DRAGOWSKI - Publikacja raportu za 2013 rok.
ELEKTROTI - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ERGIS - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
GETINOBLE - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
KETY - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LENA - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
MOL - WZA
NEUCA - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,80 zł na akcję.
NEWWORLDR - WZA
OPONEO.PL - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ORCOGROUP - WZA
ORPHEE - NWZA
PANOVA - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PEIXIN - WZA
PEP - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
POLICE - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, ustanowienia hipoteki na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zmiany statutu.
RELPOL - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
SNIEZKA - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ZYWIEC - WZA w sprawie przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz wyboru członków RN.
ZYWIEC - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
3M - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Altera - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Altria Group - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Amazon.com - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Anglo American - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AstraZeneca - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Broadcom - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Caterpillar - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
General Motors - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Microsoft - Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Starbucks - Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Unilever - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
United Parcel Service - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Verizon - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Visa - Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
2014-04-25
INFORMACJA
ORANGEPL - Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SYNTHOS - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
ATENDE - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BIPROMET - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
BLIRT - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CASPAR - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CIECH - Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 29,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry société a responsabilité limitée.
CLOUD - Publikacja raportu za 2013 rok.
DECORA - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
DRUKPAK - NWZA w sprawie zmiany uchwały Nr 17 ZWZ z dnia 25.06.2012r w sprawie Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.
EMPERIA - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FAM - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GORENJE - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz jednostkowego raportu za cały 2013 rok.
INTERFERI - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INTERFERI - WZA w sprawie m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
IZOLACJA - Publikacja raportu za I kwartał 2014 oraz za cały 2013 rok.
KBDOM - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MEDICALG - Publikacja raportu za 2013 rok.
NOVAVIS - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OLYMPIC - WZA
PEMUG - Publikacja raportu za 2013 rok.
PROCHEM - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
QUERCUS - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, wprowadzenia akcji serii A4 i B6 do obrotu na GPW, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
QUMAK - Publikacja raportu za 2013 rok.
REVITUM - Publikacja raportu za 2013 rok.
SKYSTONE - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SMSKREDYT - Publikacja raportu za 2013 rok.
TAXNET - NWZA w sprawie uchylenia uchwał nr 15 i 16 ZWZ z 27.06.2013r oraz nr 5 i 6 NWZ z 20.12.2013r, umorzenia akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, połączenia z EUROIN BRP Sp. z o.o. oraz ALMANACH CONSULTING Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
VIATRON - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VISTAL - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
WANDALEX - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WIELTON - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WISTIL - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
Colgate-Palmolive - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Ford - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2014-04-26
INFORMACJA
Weekend - Brak sesji na GPW
2014-04-27
INFORMACJA
Weekend - Brak sesji na GPW
Zamknij