Kalendarz inwestora
2014-04-14
INFORMACJA
06MAGNA - Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
AFHOL - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ASSETUS - Przydział akcji serii C objętych w ramach wykonania prawa poboru.
BINARY - NWZA w sprawie powołania członków RN.
BRASTER - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
BUDVARCEN - Publikacja raportu za 2013 rok.
CLOUD - Publikacja raportu za 2013 rok.
DIGITAL - Publikacja raportu za 2013 rok.
EKOKOGEN - Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ESOTIQ - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B, C i D, zmiany przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HUTMEN - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IDEATFI - Publikacja raportu za 2013 rok.
IMS - Pierwszy dzień notowań na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.
MONNARI - Publikacja raportu za 2013 rok.
PULAWY - NWZA w sprawie sprostowania pomyłki w uchwale Nr 10 WZA z dnia 15.03.2013r w sprawie wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
Citigroup - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2014-04-15
INFORMACJA
APSENERGY - Publikacja raportu za 2013 rok.
ASSECOBS - WZA między innymi w sprawie wypłaty dywidendy, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r.
ASSECOSLO - Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 euro na akcję.
ASTARTA - Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EMONT - Publikacja raportu za 2013 rok.
EUROCENT - Publikacja raportu za 2013 rok.
FORTUNA - Publikacja raportu za 2013 rok.
GKSKAT - Publikacja raportu za 2013 rok.
GOLDWYN - Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
IMPEXMET - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MALKOWSKI - Publikacja raportu za 2013 rok.
MBFACTORY - Scalenie akcji w stosunku 25:1.
MEDIACAP - Publikacja raportu za 2013 rok.
NEUCA - WZA między innymi w sprawie wypłaty dywidendy, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r, zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego RN oraz zmiany statutu.
PEP - WZA między innymi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r.
PLANETSOF - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SARE - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WINDMOBIL - WZA między innymi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B, C i D, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
Coca-Cola - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Intel - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Johnson & Johnson - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Yahoo - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2014-04-16
INFORMACJA
BZWBK - WZA między innymi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
BALTICINV - WZA między innymi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
EKOEXPORT - Publikacja raportu za 2013 rok.
FEERUM - WZA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmiany wynagrodzenia członkowi RN.
INVENTI - WZA między innymi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MBFACTORY - Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PANOVA - WZA między innymi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz podziału zysku za rok 2013, przedłużenia skupu akcji własnych, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
PLASTPACK - Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
PPG - Scalenie akcji w stosunku 50:1.
S4E - Publikacja raportu za 2013 rok.
American Express - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Bank of America - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Capital One Financial - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Google - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IBM - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Tesco - Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
U.S. Bancorp - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2014-04-17
INFORMACJA
SYNTHOS - WZA między innymi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ASSECOSLO - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 euro na akcję.
BPI - Publikacja raportu za 2013 rok.
ECARD - Publikacja raportu za 2013 rok.
IMCOMPANY - Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KRUSZWICA - NWZA w sprawie połączenia z ZPT Elmilk sp. z o.o.
LENTEX - WZA między innymi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
LPP - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MILESTONE - Publikacja raportu za 2013 rok.
NAVIMORIN - WZA między innymi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
PPG - Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
QUERCUS - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ROPCZYCE - WZA między innymi w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
RUBICON - Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ZREMB - WZA między innymi w sprawie scalenia akcji, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013.
Advanced Micro Devices - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DuPont - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
General Electric - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Goldman Sachs - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Honeywell - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Mattel - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Morgan Stanley - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PepsiCo - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Philip Morris International - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SAP - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
UnitedHealth Group - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2014-04-18
INFORMACJA
CELTIC - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ESTAR - WZA
GORENJE - Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
MEGARON - NWZA w sprawie zmiany regulaminu RN oraz zmiany statutu.
RUBICON - Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SYNEKTIK - NWZA między innymi w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, uchwalenia regulaminu WZA, zmiany polityki rachunkowości oraz zmiany statutu.
TELESTO - Publikacja raportu za 2013 rok.
2014-04-19
INFORMACJA
Weekend - (brak sesji na GPW)
2014-04-20
INFORMACJA
Weekend - (brak sesji na GPW)
Zamknij