Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

DM IDMSA sprzedał Electusa

DM IDMSA sprzedał 92,3 proc. akcji Electusa notowanym na New Connect spółkom Devoran (dawniej Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny) oraz United za 103,2 mln zł. Rozliczenie transakcji nastąpiło poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności – DM IDMSA objął obligacje Devoran o wartości 95,2 mln zł oraz obligacje United o wartości 8 mln zł.

- Jesteśmy przekonani, że Electus ma dobre perspektywy rozwoju. Najważniejszym punktem realizowanego obecnie programu odbudowy pozycji rynkowej DM IDMSA jest jednak niemal całkowite oddłużenie. Proces ten realizujemy konsekwentnie od dłuższego czasu, a sprzedaż Electusa jest jego kolejnym etapem – wyjaśnia Grzegorz Leszczyński, prezes Zarządu DM IDMSA.

NWZA Electusa z 27 grudnia br. podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości  13,2 mln zł. Równocześnie DM IDMSA zawarł ze spółką umowę o wzajemnym potrąceniu wierzytelności, na mocy której broker wykupił od niej obligacje o wartości 13,2 mln zł. W wyniku tych operacji Electus nie posiada już żadnych obligacji DM IDMSA.

W dniu 20 grudnia br. DM IDMSA poinformował o zawarciu porozumień pomiędzy IDM Capital i funduszami zarządzanymi przez Pioneer Pekao TFI oraz szeregu związanych z nimi transakcji, w wyniku których doszło do zmniejszenia zobowiązań DM IDMSA względem funduszy Pioneer Pekao TFI o 34,2 mln zł.
 

O autorze
DM IDMSA
Zadaj pytanie

 
Zamknij