Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

instalexport-sa---niepubliczna-oferta-obligacji.html

Instalexport S.A. - niepubliczna oferta obligacji

DM IDMSA pełnił funkcję oferującego obligacje serii P spółki Instalexport S.A. w ofercie prywatnej. Objętych zostało 11.311 obligacji o łącznej wartości 11.311.000,00 zł.


Spółka Instalexport S.A. powstała w 1963 roku w Warszawie. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej jako generalny wykonawca, podwykonawca oraz wykonawca. Emitent budował i wyposażał obiekty przemysłowe, usługowe i użyteczności publicznej w kilkudziesięciu krajach Europy, Afryki i Azji. Na początku 2007 roku Zarząd Spółki zdecydował o dalszej dywersyfikacji usług i rozwoju działalności deweloperskiej. Celem Spółki jest stworzenie silnej grupy kapitałowej, sprawnie realizującej główne zadania w wyznaczonych branżach, wyspecjalizowanej w zarządzaniu kapitałem, realizującej swoje zadania poprzez obecne podmioty powiązane lub przejmowane oraz powoływane spółki celowe. Głównym obszarem działalności Grupy Kapitałowej Emitenta są usługi budowlano- montażowe, dostawy produktów, materiałów i towarów związanych z realizacją budownictwa oraz działalność deweloperska. Grupa realizuje projekty budowlane zarówno jako generalny wykonawca oraz podwykonawca, a także produkuje materiały budowlane i urządzenia instalacyjne.

Więcej informacji na temat spółki znajdą Państwo na stronie internetowej: www.instalexport.pl
 

 
Zamknij