Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Kalendarium zdarzeń korporacyjnych

Raporty okresowe w 2017 roku:

1) Raport roczny za rok 2016 - 12 kwietnia 2017 r.
2) Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 12 kwietnia 2017 r.
3) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 8 maja 2017 r.
3) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. - 21 sierpnia 2017 r.
5) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 29 listopada 2017 r.


IDMSA jako spółka dominująca informuje, że nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, w których będą zamieszczane kwartalne informacje finansowe zawierające informacje wymagane przepisami Rozporządzenia. Ponadto IDMSA jako spółka dominująca nie będzie przekazywać odrębnego raportu półrocznego ze względu na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie półrocznym skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

 

 
Zamknij