Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Oferta Publiczna PKP Cargo S.A.

Przed podjęciem decyzji o kliknięciu na link poniżej w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej należy uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenie.

PKP CARGO S.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa papierów wartościowych oraz obowiązujących w tym zakresie regulacji popełnione przez daną osobę w wyniku podania przez nią nieprawdziwych danych.

Informacje przedstawione na kolejnych stronach zawierają informacje przeznaczone jedynie do udostępnienia osobom nieznajdującym się w jakiejkolwiek jurysdykcji gdzie dystrybucja takich informacji jest zabroniona lub ograniczona, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii oraz Japonii. Informacji tych nie wolno przekazywać ani udostępniać osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani innym osobom, jeśli przekazanie lub udostępnienie takich informacji tym osobom jest niezgodne z prawem.

Informacje zawarte na kolejnych stronach mają na celu jedynie przedstawienie podstawowych informacji dotyczących PKP CARGO S.A. i nie stanowią oraz nie są częścią i nie należy ich interpretować jako ofertę sprzedaży lub emisji bądź próbę pozyskania oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek akcji lub innych papierów wartościowych PKP CARGO S.A. w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Stanach Zjednoczonych. Informacje te nie są ponadto przeznaczone do publikacji, rozpowszechnienia lub dystrybucji na terytorium Stanów Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich (US persons) (w rozumieniu Regulacji S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, („Ustawa o Papierach Wartościowych”)). Akcje ani inne papiery wartościowe PKP CARGO S.A. nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych, ani w żadnym urzędzie regulacyjnym sprawującym nadzór nad obrotem papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych, i nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, zastawu ani innego rozporządzenia, chyba, że będzie to miało miejsce zgodnie ze zwolnieniem z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji nie podlegającej obowiązkowi rejestracji wynikającemu z Ustawy o Papierach Wartościowych oraz zgodnie z wszelkimi mającymi obowiązującymi stanowymi przepisami prawa papierów wartościowych.

Informacje znajdujące się na kolejnych stronach ani jakiekolwiek kopie tych informacji lub ich części nie mogą zostać wwiezione ani przekazane na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii i nie mogą być przedmiotem pośredniej ani bezpośredniej dystrybucji na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani na rzecz jakiejkolwiek osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na tych terytoriach.

Przedstawione informacje są aktualne na moment ich publikacji i w żadnym wypadku nie można uważać ich za poprawne w jakimkolwiek momencie następującym po dacie publikacji tych informacji ani sądzić, że od daty publikacji tych informacji nie zaszły żadne zmiany w sytuacji finansowej lub działalności PKP CARGO S.A. Niniejszy dokument może od czasu do czasu być aktualizowany, jednak PKP CARGO S.A. nie jest zobowiązane do zamieszczania takich zmian lub uzupełnień na swojej stronie internetowej.

Kliknięcie na poniższy link w celu uzyskania dostępu do informacji na kolejnych stronach oraz innych informacji na niniejszej stronie internetowej jest tożsame ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia i zapewnienia, że:

(i) użytkownik nie znajduje się w chwili obecnej w jakiejkolwiek jurysdykcji w której dystrybucja informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej jest zabroniona lub ograniczona, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii lub Japonii;
(ii) może zgodnie z prawem otrzymać kopię informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej; oraz
(iii) zapoznał się, zrozumiał oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich ograniczeń przedstawionych powyżej.

Kliknij tutaj aby wrócić do głównego menu.
Kliknij tutaj aby przejść dalej.
 

 
Zamknij